Tìm người thân

MS10211: Trần Hồng Thảo tìm cậu Nguyễn Thế Tùng

Họ và tên: Nguyễn Thế Tùng (hay Nguyễn Quang Tùng)

Tên cha: Nguyễn Thế Hạnh

Tên mẹ: Dương Thị Bảng

Năm thất lạc: 5/2/1991

Gia đình rất mong tìm anh Nguyễn Thế Tùng, sinh năm 1967, tại Thanh Hóa. Cha mẹ là ông Nguyễn Thế Hạnh và bà Dương Thị Bảng.

Anh Tùng là con út trong gia đình. Các anh chị là Phúc, Đức, Do, Tự, Dự và Lý. Khoảng năm 1988-1989, làm ăn thất bại

Tháng 3/1991, anh Tùng đã bỏ nhà đi và bặt tin tới nay. Anh Tùng có sẹo ở mu bàn chân.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *