Tìm người thân

MS13655 : Trần Hoàng Tùng tìm cha Trần Minh Hoàng

Họ và tên: Trần Minh Hoàng

Năm sinh: 1945

Năm thất lạc: 1967

ảnh bà Mai – ông Hoàng

Anh Trần Hoàng Tùng đăng ký tìm cha Trần Minh Hoàng, sinh năm 1945, tại Gia Định. Mất liên lạc năm 1967.

Ông Hoàng đi lính chế độ cũ làm việc tại phòng truyền tin thuộc KBC Địa phương quân. Đóng quân tại Phước Long đến năm 1967 thì mất tích đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]