Tìm người thân

MS2458: Trần Hoa tìm con Cám Cú

Họ và tên: Cám Cú

Năm sinh: 1962

Năm thất lạc: 1965

Trong ảnh là ông Trần Hoa hay Qua, đăng ký tìm bà Lai Thị Vân cùng con gái của ông bà tên là Cám Cú, sinh năm 1962, tại Biên Hoà.

Ông Hoà quê ở Đà Nẵng, đi lính chế độ cũ đóng quân tại Biên Hoà, Đồng Nai. Tại đây ông Hoa quen biết rồi chung sống với bà Vân ở gần Ngã Ba Tam Hiệp. Năm 1965, ông Hoa về quê và mất liên lạc với mẹ con bà Vân từ ngày đó. Bà Vân còn có người em trai tên là Lai Văn Chiêu.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *