Tìm người thân

MS10717: Trần Đức Vượng tìm bác Trần Văn Bỉnh

Họ và tên: Trần Văn Bỉnh

Tên cha: Trần Văn Khang

Tên mẹ: Mai Thị Ít

Năm thất lạc: 1945

Gia đình rất mong biết tin cụ Trần Văn Bỉnh, sinh năm 1915, cùng con cháu của cụ. Quê Nam Định

Hai cụ Trần Văn Khang và Mai Thị Ít sinh được 7 người con là Bướm, Bỉnh, Nhượng, Bình, Cúc, Ngọt và Dịu.

Ngày 05-12-1939, cụ Bỉnh nhập ngũ thuộc Đại đội I, Tiểu đội I, Sơn Tây. Cụ Bỉnh đi lính cùng một người đồng hương là cụ Đinh Văn Bích. Năm 1945, cụ Bỉnh theo đơn vị sang Pháp. Sau này, cụ Bỉnh viết thư về quê cho hay mình đang sống ở Pháp và đã lập gia đình rồi bặt tin từ đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *