Tìm người thân

MS9953: Trần Đức Quang tìm đồng đội người Campuchia tên Bồng Tô La

Họ và tên: Bồng Tô La

Năm thất lạc: 1984

Ông Trần Đức Quang

Ông Trần Đức Quang

Ông Trần Đức Quang, sinh năm 1962, mong tìm đồng đội người Campuchia tên là Bồng Tô La, sinh khoảng năm 1964.

Năm 1983, ông Quang là bộ đội tình nguyện sang Campuchia chiến đấu ở Kratíe. Ông thuộc đơn vị Đại đội 1, Tiểu đoàn 303, Sư đoàn 707. Vào ngày 4/4/1984, đơn vị ông Quang cùng đơn vị đội bạn do ông Bồng Tô La làm Trung đội trưởng hành quân đến Pochono. Sau nửa ngày chiến đấu, chỉ có ông Quang và ông Bồng Tô La may mắn không bị thương, các đồng đội hai ông có người hy sinh, người bị thương. Sau trận đánh đó, ông Quang được lệnh chuyển đi nơi khác và mất liên lạc với ông Bồng Tô La.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *