Tìm người thân

MS13649 : Trần Đức Dinh tìm con Trần Đức Dũng

Họ và tên: Trần Đức Dũng

Năm sinh: 1985

Năm thất lạc: 2001

Ảnh ông Dinh

Trong ảnh là ông Trần Đức Dinh đăng ký tìm con Trần Đức Dũng, sinh năm 1985, tại Nghệ An.

Năm 1989, Dũng theo gia đình rời quê Nghệ An vào Lâm Đồng sinh sống. Năm 2001, Dũng bỏ nhà đi và bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]