Tìm người thân

MS14637 : Trần Doãn Lưu tìm cậu Phạm Văn Hiền

Họ và tên: Phạm Văn Hiền

Năm thất lạc: 1954

Ông Trần Doãn Lưu đăng ký tìm cậu Phạm Văn Hiền. Quê Nam Định. Vợ là bà Thiên và cô ruột là Phạm Thị Chắt.

Năm 1944, cả nhà chết đói, ông Hiền về sống với cô ruột là cụ Phạm Thị Chắt. Trước năm 1954, ông Hiền lập gia đình với bà Thiên. Không lâu sau, ông Hiền đi lính cho Pháp. Năm 1954, ông Hiền về thăm nhà, được vài ngày rồi bỏ vào Nam, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]