Tìm người thân

MS12285: Trần Doãn Cần tìm cậu Trần Hữu Hẩn

Họ và tên: Trần Hữu Hẩn

Năm sinh: 1911-1913

Năm thất lạc: 1945

Gia đình mong biết tin cụ Trần Hữu Hẩn, sinh năm 1911 -1913, tại Hải Phòng, cùng con cháu của cụ.

Cụ Hẩn là anh cả trong gia đình, dưới cụ còn 2 người em gái là Quầy và Kền. Năm 1940, cụ Hẩn bị bắt lính. Năm 1945, sau khi Nhật rút quân, ông Hẩn nhắn tin cho hai em đi gặp mình ở Căng Máy Chai hay Đoạn Xá trước khi ông vào Nam. Tuy nhiên do hoàn cảnh khó khăn nên cụ Quầy và Kền không đi được.

Năm 1995, có người từ miền Nam đến gặp cụ Quầy. Người này cho biết mình là cháu vợ của cụ Hẩn và nói cụ Hẩn có vợ quê Mỹ Tho và sinh được 3 người con trai. Sau đó, người này nói sẽ báo lại với gia đình cụ Hẩn trong miền Nam rồi bỏ đi và bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *