Tìm người thân

MS6007: Trần Đình Toàn tìm hai anh Trần Đình Nể và Trần Đình Khể

Họ và tên: Trần Đình Nể và Trần Đình Khể

Năm sinh: 1925/1927

Quê quán: Quảng Nam

Tên cha: Trần Đình Huyến

Tên mẹ: Doãn Thị Kế

Tên anh-chị-em: Trần Thị Tề, Trần Đình Khuể, Trần Đình Toàn, Trần Đình Quế

Năm thất lạc: 1942

Ông Trần Đình Toàn

Ông Trần Đình Toàn

Ông Trần Đình Toàn rất mong tìm lại hai anh trai là ông Trần Đình Nể, sinh năm 1925 và Trần Đình Khể, sinh năm 1927.

Hai cụ Trần Đình Huyến và Doãn Thị Kế sinh được năm người con gồm Tể, Nể, Khể, Quế và Toàn. Trước đây, gia đình sinh sống tai Đại Lộc, Quảng Nam. Khi cụ Huyến bị bệnh nặng, phải bán hết nhà cửa, ruộng vườn để chạy chữa cho cụ. Năm 1938, cụ Kế đưa hai con là Nể và Khể vào Sài Gòn để kiếm sống, tá túc nhà một người họ hàng tên Huyến. Khoảng 4 năm sau, tức năm 1942, nghe tin cụ ông mất nên cụ Kế một mình trở về quê. Tuy nhiên, do chiến tranh loạn lạc, cụ chưa vào Sài Gòn tìm lại con nên mất tin tức với ông Nể và ông Khể từ đó. Gia đình chỉ nghe thông tin duy nhất là hai ông đã sang Lào sinh sống.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *