Tìm người thân

MS3651: Trần Đinh Thùy Linh tìm bạn Phương Hiền

Họ và tên: Nguyễn Phương Hiền

Năm sinh: 1976

Tên cha: Nguyễn ( Tấn ) Văn nghiệp

Tên mẹ: Nguyễn Phương Anh

Năm thất lạc: 1991

Hình chị Linh và chị Hiền

Hình chị Linh và chị Hiền

Chị Trần Đinh Thuỳ Linh đăng ký tìm bạn học tên là Nguyễn Phương Hiền, hay Ty, sinh năm 1976. Cha mẹ là ông Nguyễn (Tấn) Văn Nghiệp và mẹ là bà Nguyễn Phương Anh.

Gia đình chị Hiền sang Mỹ định cư, chị ở lại Việt Nam sống với người bà con tên Hảo ở đường 3 Tháng 2. Năm 1991, chị sang Mỹ định cư, thời gian đầu vẫn thường liên lạc với chị Linh. Tháng 7/1997, chị Hiền gửi thư cho chị Linh bảo liên lạc lại gấp theo địa chỉ 3920 w Redondo  Bch B1#9 Torrance Ca 90504. Tuy nhiên, do thời gian này, chị Linh bận việc nên chưa liên lạc lại. Mấy tháng sau, chị Linh gửi thư cho bạn theo địa chỉ trên nhưng không được. Sau đó, chị Linh lại gửi thư đến địa chỉ người anh họ của chị Linh tên là Lý Minh Tâm nhưng thư cũng bị trả về.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *