Tìm người thân

MS2488: Trần Đình Thành tìm cha nuôi người Mỹ

Họ và tên: Watson

Năm thất lạc: 1972

Anh Trần Đình Thành, lúc nhỏ là Trần Bình đăng ký tìm cha nuôi người Mỹ tên Watson. Năm 1970, ông đóng quân tại núi Phước Lý, thuộc xã Hòa Khánh, quận Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam. Trong thời gian đóng quân tại đây, ông Watson đã nhận anh Bình làm con nuôi và đặt tên là Tom.

Năm 1972, ông Watson quay về nước và để lại cho ông Thành địa chỉ liên hệ. Sau đó, anh Thành làm thất lạc địa chỉ của cha nuôi để lại và mất liên lạc với ông từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]