Tìm người thân

MS13892: Trần Đắc Biển tìm con Trần Đắc Động

Họ và tên: Trần Đắc Động

Năm sinh: 1985

Năm thất lạc: 2005

ảnh anh Động

Ông Trần Đắc Biển đăng ký tìm con Trần Đắc Động, sinh năm 1985, tại Hải Dương. Năm 2005, anh Động đi xuất khẩu lao động tại Malaysia rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *