Tìm người thân

MS1229: Trần Cương tìm bạn Любовлеонидовна

Họ và tên: Любовлеонидовна

Năm thất lạc: 1994

Ông Trần Cương mong muốn tìm lại người bạn tên là Любовлеонидовна. Năm 1994, ông Любовлеонидовна ở tại địa chỉ 45 hoặc 47 thành phố Kamepobo, Сộng hòa Nga.

Khoảng năm 1990, ông Cương đi xuất khẩu lao động ở thành phố Kamepobo thì quen biết với ông Любовлеонидовна. Gia đình ông Любовлеонидовна đối xử với ông Cương như thành viên trong gia đình. Năm 1994, ông Cương về nước và mất liên lạc với người bạn Nga này.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *