Tìm người thân

MS8868: Trần Công Chức tìm em Trần Công Sắc (hay Thắc)

Họ và tên: Trần Công Sắc

Tên cha: Trần Đương

Tên mẹ: Mai Thị Thơm

Năm thất lạc: 1975

Ông Trần Công Sắc

Ông Trần Công Sắc

Gia đình rất mong biết tin ông Trần Công Sắc, hay Thắc, sinh năm 1954. Quê Trà Vinh. Mất tích tháng 4/1975, tại căn cứ Long Bình.

Hai cụ Trần Đương và Mai Thị Thơm sinh được 5 người con là Gương, Chức, Sắc, Tơ và Vương. Trước năm 1975, ông Sắc đi lính thiết giáp đóng quân ở căn cứ Long Bình. Trong thời gian đó ông Sắc cũng về quê thăm gia đình vài lần. Ngày 29/4/1975 ông về thăm gia đình rồi quay lại đơn vị trả phép rồi mất tích đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *