Tìm người thân

MS16342: Trần Chí Tâm tìm mợ Đào Thị Mừng cùng hai con Trần Thúy Lan và Trần Quyết Chiến

Họ và tên: Đào Thị Mừng, Trần Thúy Lan, Trần Quyết Chiến

Quê quán: Thanh Hóa

Tên cha: Trần Văn Nhung

Tên mẹ: Đào Thị Mừng

Năm thất lạc: 1980

Anh Trần Chí Tâm tìm mợ Đào Thị Mừng cùng hai con Trần Thúy Lan, sinh năm 1973 và Trần Quyết Chiến, sinh năm 1978. Quê Thanh Hóa.

Cậu của anh Trần Chí Tâm là ông Trần Văn Nhung, quê Sóc Trăng. Trước năm 1954, ông Nhung lập gia đình với bà Phạm Thị Kỹ. Năm 1954, ông Nhung đi tập kết ra Bắc, công tác tại Thanh Hóa. Trong thời gian này, ông Nhung lập gia đình mới với bà Đào Thị Mừng, là người địa phương. Năm 1973, bà Mừng sinh con gái là Trần Thúy Lan Năm 1974, ông Nhung đi B. Năm 1976, ông Nhung về Sóc Trăng sinh sống. Năm 1978, ông Nhung đoàn tụ với mẹ con bà Mừng. Cuối năm 1978, bà Mừng sinh con trai là Trần Quyết Chiến. Thời gian này, bà Đào Thị Mừng sinh sống tại Trà Vinh. Năm 1980, bà Mừng đưa hai con về Thanh Hóa sinh sống, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *