Tìm người thân

MS6731: Trần Chỉ Quý tìm con Trần Chỉ Chiến

Họ và tên: Trần Chỉ Chiến

Năm sinh: 1953

Tên cha: Trần Chỉ Quý

Tên mẹ: Nguyễn Thị Cầu

Tên anh-chị-em: TrầnThị Liễu, Trần Chỉ Trường, Trần Thị Ngọc Mai, Trần Thị Hoàng, Trần Thị Vân, Trần Thị Tạo, Trần Thị Phượng, Trần Thị Phương, Trần Chỉ Hồng, Trần Chỉ Hùng

Năm thất lạc: 1972

Gia đình mong biết tin ông Trần Chỉ Chiến, sinh năm 1953, mất liên lạc từ năm 1972. Cha mẹ là hai cụ Trần Chỉ Quý và Nguyễn Thị Cầu.

Ông Quý cùng các con

Ông Quý cùng các con

Ông Chiến là con thứ 2 trong một gia đình đông con tại Prey Veng, Campuchia. Các anh chị em là Liễu,Trường, Mai, Hoàng, Vân, Tạo, Phượng, Phương, Hồng và Hùng. Họ hàng bên ngoại có dì Sính, cậu Cai. Khoảng năm 1967-1968, ông Chiến cùng em trai tên Trường nhập ngũ thuộc Quân khu 2. Năm 1972, ông Chiến tham gia chiến đấu tại Chợ Gạo, Tiền Giang. Sau đó, gia đình nhận được tin cả đơn vị ông Chiến hy sinh, tất cả đều tìm được hài cốt và di vật trừ ông Chiến.

Năm 2001, gia đình nghe trên đài có tin ông Chiến tìm gia đình, nhưng đến nay vẫn chưa có cách liên lạc với ông.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *