Tìm người thân

MS16033: Trần Cháu tìm gia đình

Họ và tên: Nguyễn Thị Niệm, tức Mua cùng các con Thủy, Quang và Thường.

Năm thất lạc: 1975

Ông Trần Cháu

Ông Trần Cháu đăng ký tìm vợ Nguyễn Thị Niệm, tức Mua, sinh năm 1941 và các con Thủy, Quang và Thường.

Trước năm 1975, ông Trần Cháu là lính VNCH, đóng quân tại Chu Lai. Ông Cháu sống với mẹ là cụ Lê Thị Lợn cùng vợ là bà Nguyễn Thị Niệm cùng các con  Trần Thị Thanh Thủy, tức Chó (sinh năm 1966), Trần Quang, tức cu Anh, (sinh năm 1969) và Trần Vinh Thường, tức cu Em (sinh năm 1972) tại khu gia binh. Năm 1975, ông Cháu bị thương, được đưa ra bệnh viện tại Đà Nẵng chữa trị, rồi bặt tin gia đình đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *