Tìm người thân

MS13733 : Trần Cát Hùng tìm con trai chưa đặt tên

Họ và tên: con trai chưa đặt tên

Năm sinh: 1990

Năm thất lạc: 1990

Ông Trần Cát Hùng đăng ký tìm con trai chưa đặt tên, sinh năm 1990, tại Phú Thọ. Vì hoàn cảnh phải cho làm con nuôi khi 2 tháng tuổi.

Năm 1990, sau khi sinh con trai không lây thì bà Bùi Thị Lạc mất. Ông Trần Cát Hùng lúc đó sức khỏe yếu nên không có khả năng lo cho con. Qua sự giới thiệu của một người tên là Bé, ông Hùng đã cho con trai cho vợ chồng ông Hùng, bà Thảo làm con nuôi. Khi đó, ông Hùng là bộ đội đóng quân ở Yên Bái, còn bà Thảo là giáo viên.

Năm 1994, Vợ chồng bà Thảo đưa con nuôi chuyển về quê Thanh Hóa sinh sống rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *