Tìm người thân

MS15800: Trần Bình Minh tìm gia đình cho chị Lê Hoàng Diễm My.

Họ và tên: Lê Hoàng Diễm My

Năm thất lạc: 2013

Chị Lê Hoàng Diễm My

Anh Trần Bình Minh đăng ký tìm gia đình cho chị Lê Hoàng Diễm My.

Theo thông tin từ anh Trần Bình Minh kể lại. Năm 2013, anh Minh gặp một người phụ nữ bị bệnh tâm thần, đi lang thang ở Đắk Nông. Chị nhớ mình tên là Lê Hoàng Diễm My, nhà có thể ở Bạc Liêu.

Nay anh Minh mong muốn tìm được gia đình cho chị Diễm My.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *