Tìm người thân

MS5035: Trần Anh Vũ tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1975

Anh Trần Anh Vũ tha thiết tìm lại gia đình thất lạc từ năm 1975.

Anh Vũ không nhớ tên lúc nhỏ của mình là gì. Anh chỉ nhớ gia đình có năm anh, chị, em. Trước năm 1975, anh và một người em trai được đưa vào một bệnh viện nhưng không rõ ở đâu. Khi đó, người em bị sưng mắt đỏ. Một thời gian sau, cả hai được gửi vào cô nhi viện Thánh Tâm tại Đà Nẵng. Sau đó, em trai được cho một gia đình làm con nuôi, còn anh Vũ tiếp tục ở lại cô nhi viện, các sơ đặt tên là Nguyễn Văn Mua. Sau giải phóng, cô nhi viện bị giải thể, anh Vũ không biết đường tìm về nhà nên thất lạc gia đình từ đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]