Tìm người thân

MS20075: Trần Anh Đức tìm cậu Nguyễn Huệ

Họ và tên: Nguyễn Huệ

Năm sinh: 1952

Quê quán: Hà Tĩnh

Năm thất lạc: 1987

Anh Trần Anh Đức mong tìm cậu Nguyễn Huệ, sinh năm 1952, quê Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Mất liên lạc năm 1987. Cha mẹ là hai cụ Nguyễn Khuê và Võ Thị Dơn. Trên ông Huệ còn các chị cùng mẹ khác cha là Huê, Nuê, Châu và Quý.

Năm 1975, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội ông Huệ vào Nam lập nghiệp và công tác tại phòng nông nghiệp tỉnh Minh Hải cũ. Sau đó ông vẫn thường xuyên gửi thư về cho gia đình đến năm 1987 thì bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *