Tìm người thân

MS8398: Trầm Thị Hồng tìm cha Trầm Quách

Họ và tên: Trầm Quách

Tên cha: Trầm Lạc

Tên mẹ: Huỳnh Thị Nuôi

Năm thất lạc: 1968

Ông Trầm Quách

Ông Trầm Quách

Chị Trầm Thị Hồng đăng ký tìm cha là Trầm Quách, sinh năm 1941, quê gốc ở Vĩnh Bình. Cha mẹ là hai cụ Trầm Lạc và Huỳnh Thị Nuôi. Các anh chị em trong nhà là Quạch, Oanh và Mành.

Gia đình ông sinh sống tại Sài Gòn. Không rõ năm nào ông lập gia đình với bà Huỳnh Thị Thảo rồi sinh được 4 người con là Huyền, Nga, Hồng và Huệ. Năm 1968, ông dắt vợ con về thăm quê vợ ở Trà Cú, khi tới cầu Bắc Mỹ Thuận ông bị bắt quân dịch. Khi đó, vợ ông có lên thăm ông 2 lần, tới lần thứ 3 thì đơn vị ông chuyển đi đâu không rõ rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *