Tìm người thân

MS15981 : Tống Văn Hà tìm mẹ Nguyễn Thị Năm

Họ và tên: Nguyễn Thị Năm

Năm thất lạc: 1956

Anh Tống Văn Hà

Anh Tống Văn Hà mong biết tin mẹ lớn Nguyễn Thị Năm, sinh khoảng năm 1930. Quê Thanh Hóa. Chồng là ông Tống Văn Thanh.

Khoảng năm 1950, bà Nguyễn Thị Năm là người Nông Cống, Thanh Hóa ra Thái Nguyên sinh sống. Trong thời gian này, bà Năm chung sống với ông Tống Văn Thanh. Năm 1956, khi bà Năm đang mang thai, hai ông bà có mâu thuẫn, bà Năm bỏ đi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *