Tìm người thân

MS14619 : Tống Trương Kha tìm cha Tống Kinh

Họ và tên: Tống Kinh

Năm thất lạc: 1975

Ông Tống Trương Kha mong tìm cha Tống Kinh, sinh năm 1939, quê Đồng Nai. Vợ là bà Trương Thị Rồi. Các con là Nam, Châu (tức Bình), Hùng, Tường ( tức Cường), Kha và Duyên.

Năm 1975, ông Tống Kinh là lính VNCH, đóng quân tại Biên Hòa, Đồng Nai và mất tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *