Tìm người thân

MS15983: Tô Thự tìm gia đình cho con nuôi

Họ và tên: Tìm gia đình cho con nuôi.

Năm thất lạc: 1998

Bà Tô Thự đăng ký tìm gia đình cho con nuôi.

Tháng 10/1998, bà Tô Thự nhặt được một bé trai mới sinh quấn trong cái mùng của bệnh viện tỉnh, bỏ rơi trước cửa nhà bà, tại Pleiku, Gia Lai. Nay bà Thự mong muốn tìm được người thân cho con trai nuôi.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *