Tìm người thân

MS14824 : Tô Thị Tuyết tìm anh Tô Văn Ngung

Họ và tên: Tô Văn Ngung

Tên cha: Tô Văn Ngãi

Tên mẹ: Đào Thị Mỡ

Tên anh-chị-em: Ngôn và Tuyết

Năm thất lạc: 1945

Bà Tô Thị Tuyết

Bà Tô Thị Tuyết mong biết tin anh Tô Văn Ngung, sinh năm 1927, cùng con cháu, quê Hải Dương. Thân sinh là hai cụ Tô Văn Ngãi và Đào Thị Mỡ. Các em là Ngôn và Tuyết.

Năm 1945, ông Tô Văn Ngung bán lúa đánh bạc, bị bố đánh nên bỏ nhà vào miền Nam tìm việc làm. Một tháng sau, gia đình nhận được thư của ông Ngung gởi về, cho biết đang làm phu đồn điền cao su trong miền Nam và đã lập gia đình, rồi bặt tin từ đó.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCMĐ

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]