Tìm người thân

MS15626 : Tô Quang Từ tìm cậu Nguyễn Văn Thọ

Họ và tên: Nguyễn Văn Thọ

Tên anh-chị-em: Vóc, Dứa và Nhài

Năm thất lạc: 1945

Anh Tô Quang Từ

Anh Tô Quang Từ mong biết tin cậu Nguyễn Văn Thọ, quê Thái Bình. Các anh chị là Vóc, Dứa và Nhài.

Năm 1945, ông Nguyễn Văn Thọ theo người làng vào Nam đi mộ phu đồn điền cao su rồi mất tin tức. Năm 2008, khi ông Tô Quang Từ, con trai bà Nguyễn Thị Nhài về quê thì được biết có người trong miền Nam ra tìm gia đình bà Vóc, Dứa và Nhài, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]