Tìm người thân

MS11166: Tìm vợ con của Liệt sỹ Nguyễn Ngãi

Họ và tên: Vợ con của Liệt sĩ Nguyễn Ngãi

Quê quán: Hải Phòng

Năm thất lạc: 1972

Liệt sĩ Nguyễn Ngãi

Liệt sĩ Nguyễn Ngãi

Gia đình rất mong biết thông tin về vợ con của Liệt sĩ Nguyễn Ngãi, mất liên lạc từ năm 1972.

Ông Nguyễn Ngãi quê ở Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. Không rõ năm nào, ông Ngãi tập kết ra Bắc rồi mất liên lạc. Năm 1972, ông Ngãi trở về quê tham gia hoạt động cách mạng rồi bắt được liên lạc với gia đình. Lúc này, ông cho biết mình có vợ, quê Hải Phòng và một người con trai mới sinh được vài tháng. Tháng 4/1972, ông Ngãi hi sinh nên gia đình không biết tin tức gì về vợ con của ông từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *