Tìm người thân

MS4631: Tìm thân nhân cho bà Phó Sa Ly

Họ và tên: Tìm người thân

Bà

Bà Phó Sa Ly

Chương trình đang tìm người thân cho cụ bà trong ảnh.

Năm 2010, cụ bà được đưa vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội. Cụ bà khai tên mình là Phó Sa Ly, nhà ở quận 5, Sài Gòn. Hiện nay cụ bà đã mất, Chương trình rất mong tìm được thân nhân để giúp cụ hoàn thành tâm nguyện của mình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *