Tìm người thân

MS10138: Tìm ông Đỗ Thế Hùng

Họ và tên: Đỗ Thế Hùng

Năm thất lạc: 1982

Ông Đỗ Thế Hùng

Ông Đỗ Thế Hùng

Gia đình tại Lào Cai đăng ký tìm ông Đỗ Thế Hùng, sinh năm 1941, quê Ba Vì, Hà Tây.

Ông Hùng có hai anh tên là Việt và Trung. Ông kết hôn với bà Đỗ Thị Báu, rồi sinh được bốn người con là Cường, Quý, Dũng và Mạnh.

Năm 1968, ông Hùng nhập ngũ tại Lào Cai, sau đó đơn vị ông chuyển vào Cần Thơ. Năm 1977, ông Hùng về phép thăm gia đình. Sau khi trở vào Nam, ông làm bác sỹ quân y công tác tại Tp. HCM. Từ năm 1982 đến nay, gia đình không có tin tức của ông Hùng nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *