Tìm người thân

MS6915: Tìm ông Bành Phúc Soài

Họ và tên: Bành Phúc Soài

Năm sinh: 1956

Tên cha: Bành Chủ Hùng

Tên mẹ: Lâm Thị Muối

Tên anh-chị-em: Bành Cẩm Lành, Bành Cẩm Lìn, Bành Tắc Hên

Năm thất lạc: 1975

Gia đình người gốc Campuchia tại An Giang rất mong tin của ông Bành Phúc Soài, sinh năm 1956, tại Campuchia. Ông Soài là con trai của hai cụ Bành Chủ Hùng và Lâm Thị Muối. Các chị em ông tên là Bành Cẩm Lành, Bành Cẩm Lìn và Bành Tắc Hên. Gia đình có nghề bán hủ tiếu tại chợ Tức Lò Ói.

MS6915

Hình từ trái qua là Bành Phúc Soài, Bành Chủ Hùng và Bành Tắc Hên

Năm 1975, ông Soài cùng bạn là Lến Chia, Háu Lến, và A Mấy sang Thái Lan chơi. Trong lúc đó, Campuchia xảy ra chiến sự lên gia đình ông chạy sang Việt Nam lánh nạn ở An Giang rồi mất tin tức của ông từ đó. Sau này, gia đình chỉ biết hai người bạn của ông là Hấu Lến và A Mấy sang Pháp sống, còn ông Soài đã đi đâu thì không rõ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *