Tìm người thân

MS10721: Tìm người thân cho bà Phoi

Họ và tên: Đăng Văn Sơn

Bà Phoi

Bà Phoi

Chương trình đang tìm thân nhân cho cụ bà trong ảnh.

Không rõ năm nào, một gia đình ở Tuyên Quang đã cưu mang một cụ bà xin ăn thường gọi là Phoi. Cụ Phoi cho biết mình chồng là Đặng Văn Xích, người Quảng Đông, Trung Quốc. Vợ chồng cụ sinh được 2 người con là Đặng Văn Sơn và Đặng Thị Hải. Gia đình bà Phoi ở gần chợ Uông Thượng. Cụ cho biết vì hoàn cảnh mình đi xin rồi thất lạc gia đình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *