Tìm người thân

MS10222: Tìm họ hàng cho cụ Lê Thị Khuyên

Họ và tên: Tìm gia đình cho bà Khuyên

Năm thất lạc: 1954

Bà Lê Thị Khuyên

Bà Lê Thị Khuyên

Trong ảnh là cụ Khuyên, sinh năm 1933, tại Ninh Bình. Trước năm 1945, gia đình cụ ở Phú Vinh, Ninh Bình. Gia đình có nghề mổ heo. Bố mẹ mất sớm, hai chị em cụ Khuyên ở với người cậu ruột. Thấy người ta đi Nam, cụ Khuyên cũng đi theo rồi không biết thông tin gì về người chị duy nhất của mình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *