Tìm người thân

MS11718 : tìm họ hàng cho bà Võ Thị Hoa

Năm thất lạc: 1980

 

Ảnh bà Hoa

Chị Trần Thị Hằng đăng ký tìm họ hàng cho bà Võ Thị Hoa, sinh khoảng năm 1925, quê Quảng Ngãi.

Hai cụ Võ Văn Đoàn và Hương sinh được 3 người con là Cúc, Hoa và Nỡ. Bà Hoa nhớ ông nội tên là Võ Văn Đồng, từng là địa chủ. Bố mất sớm. Năm 1954, bà Hoa đi bộ đội, rồi lập gia đình với ông Phan Văn Lệ, quê Hà Tĩnh. Sau đó cả hai tập kết ra Bắc. Khoảng năm 1980, cụ Dai, là người trong họ, có ra thăm gia đình bà một lần tại Hà Tĩnh rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *