Tìm người thân

MS7028: Tìm hai chị em Bùi Nguyên và Bùi Thị Hương

Họ và tên: Bùi Nguyên và Bùi Thị Hương

Năm thất lạc: 1968

 Ảnh ông Juan và bà Nguyên chụp năm 1968

Ông Juan J Rosales mong muốn tìm gặp lại người bạn Việt Nam có tên là Bùi Nguyên và em gái là Bùi Thị Hương.

Năm 1966-1968, ông Juan J Rosales là lính cứu hỏa, đóng quân tại địa chỉ 14, Quang Trung, Đà Nẵng. Lúc đó hai chị Nguyên và chị Hương là hàng xóm. Cha của bà Nguyên là giáo viên. Hai chị em nói tiếng Anh tốt.

Sau khi trở về Mỹ năm 1968, ông Juan J Rosales đã bị mất hết các địa chỉ liên lạc của hai chị em cho đến nay đã hơn 40 năm.

Ông Juan J Rosales có nhờ người về địa chỉ cũ để tìm hai chị em bà Nguyên nhưng nơi này đã thay đổi nhiều, nên đã không tìm thấy.

Bà Nguyên năm nay khoảng 57 tuổi.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *