Tìm người thân

MS10075: Tìm gia đình ông Hồ Thừa

Họ và tên: Tìm gia đình ông Hồ Thừa

Năm thất lạc: 1975

Gia đình tại Quảng Nam mong tìm ông Hồ Thừa và vợ con ông, mất tin tức từ năm 1975.

Ông Thừa sinh khoảng năm 1936 tại Quảng Nam, cha là cụ Hồ Thôi. Trên ông có một người anh tên Khâm. Không rõ năm nào, ông Thừa đi lính bị thương, được đưa ra Đà Nẵng điều trị. Khoảng năm 1966 – 1967, ông chuyển vào Nha Trang làm y tá rồi kết hôn với một phụ nữ quê Bình Định. Vợ chồng ông sinh được 2 con gái không rõ tên. Cả gia đình sinh sống tại khu Nhà máy nước Xóm Dừa.

Sau giải phóng, gia đình vào tìm thì nghe nói ông đã đưa vợ con đi nơi khác.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *