Tìm người thân

MS10715: Tìm gia đình cho người phụ nữ bị câm

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 2010

Chị Cầm

Chị Câm

Chương trình đang tìm gia đình cho người phụ nữ trong ảnh.

Ngày 20/12/2010, Một phụ nữ khoảng 40-45, bị câm điếc, không biết chữ, không giấy tờ tùy thân lưu lạc đến Tây Ninh. Nghe nói trước đó, chị đã sống lang thang tại bến xe Long An nhiều ngày trước khi đến đây. Tháng 03/2013, người dân ở đây đã đưa chị đến bến xe Long An tìm thân nhân nhưng không có kết quả.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]