Tìm người thân

MS16849: Tìm gia đình cho bà Vũ Thị Liễu

Họ và tên: Bà Vũ Thị Liễu tìm gia đình

Năm thất lạc: 1945

Bà Vũ Thị Liễu lúc trẻ

Bà Vũ Thị Liễu đăng ký tìm gia đình ở Hải Phòng.

Bà Vũ Thị Liễu, sinh khoảng năm 1940, không nhớ tên của mình lúc nhỏ. Khoảng năm 1945, bà Liễu bị thất lạc gia đình tại chợ Hương, huyện Kiến Thụy, tỉnh Hải Phòng. Nay bà Liễu mong tìm được người thân của mình.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *