Tìm người thân

MS6981: Tìm gia đình cho bà Lòng

Họ và tên: TÌm gia đình

Quê quán: Quảng Nam

Năm thất lạc: Không rõ

Bà Lòng lúc trẻ

Bà Lòng lúc trẻ

Bà Lê Thị Liễu, tên lúc nhỏ là Lòng, ước mong cuối đời là biết tin của cha mẹ và các em của bà.

Bà Lòng sinh khoảng năm 1923, quê bà ở làng Bình Cư, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Bà nhớ cha tên Dao, mẹ tên Phu. Bà là con gái lớn trong gia đình, các em tên là Lợ, Ngọt và Mứt (hoặc Mưng). Sau nhà có 4-5 cây ổi rất sai quả, ngoài ra còn trồng khóm, khoai lang. Cha thường la đánh mẹ và mấy chị em bà. Khi còn nhỏ, bà Lòng đi chăn trâu mướn.

Không rõ năm nào mẹ chết, bà Lòng khoảng 15-16 tuổi, được cô Trách ở gần nhà dẫn đi trốn. Khi đến Bình Định, bà đi làm mướn rồi thất lạc gia đình từ đó. Sau bà lưu lạc vào Sài Gòn, rồi xuống Đồng Tháp lập gia đình và sinh sống tới nay. Trước 1975, bà Lòng tìm về quê bà nhưng gia đình không còn ở đó nữa và cũng không có tin tức gì của họ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *