Tìm người thân

MS6543: Tìm gia đình cho anh câm

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 2011

MS6543

Hình của anh Câm

Người trong hình là anh Câm muốn tìm gia đình mình, thất lạc từ khoảng năm 2011 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Theo miêu tả của anh câm thì gia đình anh có thể ở gần 1 ngôi chùa, trước đây anh làm phụ hồ tại thành phố Hồ Chí Minh, do không biết đường nên đã thất lạc gia đình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *