Tìm người thân

MS8497: Tìm cụ Lém và bà Hoàng Thị Xuân Thu

Họ và tên: Hoàng Thị Xuân Thu

Năm sinh: 1947

Năm thất lạc: 1948

5269.b

Hình cụ Hoàng Văn Sơn

Gia đình tại Quảng Bình đăng ký tìm thông tin về cụ Lém và bà Hoàng Thị Xuân Thu.

Cụ Hoàng Văn Sơn, sinh năm 1920, quê ở Quảng Ninh, Quảng Bình. Năm 1944, cụ Sơn là giải phóng quân thuộc Tiểu đoàn 247, đóng quân ở Bầu Bắc. Thời gian này, cụ có tình cảm với cụ Lém, đến năm 1947 thì hai cụ sinh được 1 người con gái tên là Hoàng Thị Xuân Thu. Năm 1948, cụ Lém đưa con gái mới 1 tuổi theo làng đạo vào Nam rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *