Tìm người thân

MS9971: Tìm chị Nguyễn Thị Tấn

Họ và tên: Nguyễn Thị Tấn

Năm thất lạc: 1/5/1992

Chị Nguyễn Thị Tấn

Chị Nguyễn Thị Tấn

Gia đình tại Thanh Hóa rất mong biết tin chị Nguyễn Thị Tấn, sinh năm 1963 tại Thanh Hóa. Cha mẹ là ông Nguyễn Đức Tuấn và bà Lê Thị Luy. Chị Tấn là con cả trong gia đình, dưới chị là các em Tới, Toản, Tứ và Bảy. Ngày 01/5/1992, không rõ lý do tại sao chị Tấn bỏ nhà đi và bặt tin cho đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *