Tìm người thân

MS9797: Tìm bà Nguyễn Thị Ruộng

Họ và tên: Nguyễn Thị Ruộng

Tên anh-chị-em: Nguyễn Thị Hồng Đào, Nguyễn Xuân Tạo

Năm thất lạc: Tháng 4/1975

Gia đình tại Quảng Nam rất mong biết tin bà Nguyễn Thị Ruộng, sinh năm 1967. Cha mẹ là hai cụ Nguyễn Xuân Đào và Đỗ Thị Huệ.

Anh Nguyễn Xuân Tạo và mẹ

Anh Nguyễn Xuân Tạo và mẹ

Bà Ruộng là con gái út trong gia đình,  2 anh chị tên là Đào và Tạo. Lúc nhỏ bà Ruộng thường theo mẹ gánh cuối xuống Kỳ Lý bán. Năm 1970, địch đến càn bắt bà Ruộng và mẹ xuống Tam Kỳ, được một thời gian thì bắt trở về Cẩm Khê. Tại đây, cụ Huệ  bị trúng mìn cụt hai chân, còn bà Ruộng được đưa đến ở nhà chú thím Khả. Do hoàn cảnh khó khăn nên bà Ruộng được thím  cho đi giữ con của gia đình cụ Nguyễn Hùng Minh. Khi đó, cụ Minh là trung sĩ giữ kho xăng ở Quảng Tín, có vợ tên là Bé.

Tháng 4/1975, bà Ruộng theo gia đình cụ Minh vào Nam. Từ đó đến nay, gia đình bà ở Quảng Nam không còn tin tức gì về bà nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *