Tìm người thân

MS1453: Tiêu Thái tìm con Ngô Chấn

Họ và tên: Ngô Chấn

Năm sinh: 18/2/1956

Tên cha: Ngô Quốc Tường

Tên anh-chị-em: Ngô Sùi ( anh hai ) Ngô Pón ( chị 3 ), Ngô Khừng ( chị tư ), Ngô Hèn ( anh năm ), Ngô Lừng ( em thứ bảy ), Ngô Fánh ( em tám ), Ngô Chóng ( em chín )

Năm thất lạc: 1975

Trong ảnh là bà Tiêu Thái mong muốn tìm con gái tên là Ngô Chấn, sinh năm 1956, tại Campuchia. Chị Ngô Chấn còn có các anh chị em là Ngô Sùi, Ngô Pón, Ngô Khừng, Ngô Hèn, Ngô Lừng, Ngô Fánh và Ngô Chóng.

Trước năm 1975, gia đình bà Tiêu Thái sinh sống tại tỉnh Svây Riêng, Campuchia. Chị Chấn đi làm thuê cho một gia đình cách nhà vài cây số. Thỉnh thoảng chị Chấn mới về thăm gia đình.

Hình gia đình, Chấn là người nhỏ nhất trong hình
Trong hình, Chấn là người giữa hàng trên

Năm 1975, gia đình bà Tiêu Thái đi chạy giặc về Việt Nam để lánh nạn. Chị Chấn cũng chạy loạn cùng gia đình chủ và mất liên lạc với gia đình

Bà Thái không nhớ tên của gia đình chủ nhà của chị Chấn, bà chỉ nhớ bà chủ nhà bị liệt 2 chân. Sau này, bà Thái đã quay lại Campuchia đăng báo tìm con nhưng vẫn không có thông tin.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *