Tìm người thân

MS2689: Tidiane tìm mẹ Nguyễn Thị Xuân

Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân

Năm thất lạc: 1955

Anh Tidiane, sinh ngày 10/09/1955 là con của ông Diallo Amadou và bà Nguyễn Thị Xuân.

Ông Diallo Amadou đi lính đóng quân tại Việt Nam, tại đây ông kết hôn với bà Xuân rồi sinh được người con trai đặt tên là Tidiane. Khi anh Tidiane được 6 tháng tuổi, ông Diallo đưa con trai về Pháp và mất liên lạc với bà Xuân.

Ông Diallo cũng ít nhắc đến bà Xuân, cho đến trước khi mất, ông trăn trối bảo con trai cố quay về Việt Nam tìm mẹ. Trên giấy khai sanh, anh Tidiane biết được mình được sanh ra tại xã Hạnh Thông, tỉnh Gia Định và có hai người làm chứng là: Nguyễn Thị Phúc và Lê Thị Ngọ.

Với thông tin ít ỏi như thế, dù rất tha thiết nhưng Tidiane cũng không biết bắt đầu đi tìm mẹ từ đâu.

Ms2689

Anh Tidiane

Ms2689 - Tidiane tim me Nguyen Thi Xuan3

Bà Nguyễn Thị Xuân (áo trắng) và ông Diallo Amadou

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *