Tìm người thân

MS16090: Thùy Quỳnh tìm gia đình cho bà câm điếc người Campuchia

Năm thất lạc: 2006

Người phụ nữ bị câm điếc người Campuchia

Bà Thúy Quỳnh mong tìm được người thân cho người phụ nữ bị câm điếc người Campuchia.

Khoảng tháng 3 năm 2006, có một một người phụ nữ câm điếc từ Campuchia lưu lạc sang Việt Nam rồi đến khu vực quận 12 xin ăn. Sau đó, bà Thúy Quỳnh mang về nhà cưu mang đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *