Tìm người thân

MS35: Thu Cúc tìm bạn thân Dương Kiêm Quang

Họ và tên: Dương Kiêm Quang

Năm sinh: 22/11/1950

Năm thất lạc: 1979

Cô Thu Cúc và cô Dương Kiêm Quang là bạn rất thân cùng học chung với nhau năm lớp Đệ nhị và Đệ nhất trường Trung học Trường Sơn, Sài Gòn vào năm 1967 – 1968.

Sau đó, cô Quang lên Đà Lạt học Đại học Quản trị Kinh doanh và đã tốt nghiệp Cử nhân.

Năm 1978 hay 1979, gia đình cô Quang di cư sang Australia.

Năm 1979, cô Quang có gửi  thư về cho cô Cúc một lá thư viết  từ thành phố Brisbane.

Rồi cô Cúc đi định cư ở vùng kinh tế mới nên thất lạc tin tức tới nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *