Tìm người thân

MS10327: Thông Thị Sương Lan tìm cha Prathum Tousamor

Họ và tên: Prathum Tousamor

Ông Prathum Tousamor

Ông Prathum Tousamor

Chị Thông Thị Sương Lan, sinh năm 1970, đăng ký tìm cha người Thái Lan tên Prathum Tousamor.

Trước đây, ông Prathum Tousamor đi lính đóng quân tại Việt Nam, cấp bậc Trung sĩ. Trong thời gian này, ông chung sống với bà Thông Sương Liễu và sinh được một người con gái đặt tên là Lan. Sau khi bà Liễu sinh con không lâu thì ông Prathum Tousamor được lệnh về Thái Lan. Bà Liễu sau đó vẫn gửi thư liên lạc với chồng cho đến khi chị Lan 3 tuổi thì bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]