Tìm người thân

MS15991 : Thiên Anh Dũng tìm mẹ Nguyễn Thị Oanh

Họ và tên: Nguyễn Thị Oanh

Năm thất lạc: Khoảng năm 1974

Anh Thiên Anh Dũng

Anh Thiên Anh Dũng đăng ký tìm mẹ Nguyễn Thị Oanh, sinh năm 1935, quê Sài Gòn.

Trước năm 1972, ông Nguyễn Tiến, là lính VNCH, đóng quân tại Sài Gòn. Tại đây, ông Tiến quen bà Nguyễn Thị Oanh. Lúc này bà Oanh làm việc trong sở Mỹ, và có hai con, sống ở quận 4, Sài Gòn. Năm 1972, bà Oanh sinh con trai. Khoảng năm 1974, bà Oanh mang con đến giao cho gia đình ông Tiến nuôi dưỡng rồi bỏ đi. Sau này, bà Oanh có quay lại tìm con thì gia đình ông Tiến cho biết đã cho con đi làm con nuôi ở nước ngoài. Bà Oanh bỏ đi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *