Tìm người thân

MS15555: Thập Thị Nhỏ tìm gia đình

Họ và tên: Thập Thị Nhỏ

Năm thất lạc: Khoảng năm 1982 -1983

Chị Thập Thị Nhỏ

Chị Thập Thị Nhỏ sinh khoảng năm 1979 đăng ký tìm gia đình.

Theo thông tin từ cha nuôi là ông Thập Văn Thử kể lại, khoảng năm 1982 -1983, em của chị Nhỏ bị bệnh, chữa trị tại bệnh viện tỉnh Ninh Thuận. Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình mang chị Nhỏ cho ông Thử nhận làm con nuôi. Nay chị Nhỏ mong tìm lại người thân ruột thịt của mình.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *